Milena Pervanje

Svetovalka za kadre

+386 (0)51 380 228
Kališka ulica 1, SI-4000 Kranj

Po izobrazbi sem ekonomistka, v praksi pa svetovalka za kadre in ustanoviteljica družbe Personal. Samostojno za različne naročnike izvajam optimizacijo kadrovske strukture in splošno kadrovsko svetovanje, s strokovnjaki družbe Amrop pa sodelujem pri procesih izborov ključnih kadrov ter pri presojah kompetenc vodstvenih, prodajnih in drugih strokovnih kadrov. Kot zunanja članica nominacijskih komisij sodelujem s številnimi nadzornimi sveti pri izbiri predsednikov in članov uprav, pri presoji uspešnosti dela uprav in modelih nagrajevanja uprav.

Predavam različnim zaključenim skupinam v gospodarskih družbah, nadzornim svetom, vodstvom družb in zaposlenim, pa tudi drugim zainteresiranim skupinam. Ukvarjam se s kariernim svetovanjem, v katero vključujem tudi metodo coachinga. Pripravljam strokovne članke in sem soavtorica knjige Učinkovite metode iskanja in selekcije kadrov. Sem tudi članica programskega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije ter aktivna članica Kadrovske zveze Slovenije in združenja Manager.